Name New Grade New Belt
Eren Ozaydin 2nd Kyu Sho
Patrick Byrne 2nd Kyu Sho
Hayworth Harrison 3rd Kyu Sho
Jem Ozaydin 6th Kyu
Scott Childs 6th Kyu
Ashton Mahoney 7th Kyu
Liam McKibben 7th Kyu
Thomas Sparrow 7th Kyu
Tamzine Mahoney 9th Kyu
Tyler-Jay Ford 10th Kyu